• זכרון להולכים: הרב שמואל הלוי לויטין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של המשפיע הרב שמואל הלוי לויטין ע"ה, שנפטר בי"א אלול תשל"ד • היה משפיע ראשי בתות"ל המרכזית ב-770, רב בולט שרבותינו נשיאינו נהגו להפנות אליו שאלות בהלכה, וכיהן בתפקידים רבים נוספים כשד"ר, חבר הוועד לכתיבת ספר תורה לקבלת פני משיח, ועוד. מונה ע"י הרבי בשמיני עצרת תשל"א ל"בעל הבית" על ארצות הברית • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה