• בת ים: פריחה והתרחבות במוסדות חב"ד

    לקראת פתיחת שנת הלימודים, מורגשת תכונה רבה במוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה. התלמוד תורה בניהולו המסור של הרב בועז סגל, הולך ומתבסס בתוך שנים ספורות, כששמו הולך לפניו. לקראת שנת הלימודים עברו כיתות הלימוד למבנה בית ספר רחב ידיים, כשהתלמידים יקבלו אי"ה את האפשרות לשקוד על לימודם באופן המרחיב את הדעת • לדיווח ותמונות