• זכרון להולכים: הרב ראובן דונין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב ראובן דונין ע"ה שנפטר בי"א מנחם אב תשס"ב • היה טרקטוריסט ומשפיע, שקירב מאות רבות של יהודים לשמירת תורה ומצוות ולדרכי חסידות חב"ד • לתולדות חייו