• זכרון להולכים: הרב בועז קלי ע"ה

    היום חל יום היארצייט של השליח הרב בועז קלי ע"ה, שנפטר בכ"ב תמוז בשנת תשע"ח והוא בן 'חיים' שנה בלבד, היה סמנכ"ל מוסדות החינוך של חב"ד בחיפה וקריית שמואל, עסקן פעיל של קהילת חב"ד בקריית שמואל, מנהל בית הכנסת התיירותי במושבה הגרמנית בחיפה ויושב ראש מטה שבע מצוות בני נח • לתולדות חייו