• זכרון להולכים: מר דוד צ'ייס ע"ה

    היום חל היארצייט של מר דוד צ'ייס ע"ה, שנפטר בכ"ה אייר ה'תשע"ו • היה תומך מפורסם בפעולות החב"דיות מסביב לעולם ואף היה שותף בשנת תשמ"ו בייסוד הקרן לפיתוח 'מחנה ישראל' ועמד בראשה עד לפטירתו. כמו כן, מר צ'ייס זכה לקירובים גדולים מהרבי מלך המשיח • לתולדות חייו