• "מתנה לרבי": אנ"ש ייצאו לסעודות משיח בבתי כנסת

    מבצע "מתנה לרבי" של "התאחדות החסידים" מגיע לשיאו בשביעי של פסח, כאשר לאחר שלמדו  שיחות יסודיות בענייני התקשרות וגאומ"ש, יערכו אלפי אברכים סעודת משיח בבתי כנסת ברחבי אה"ק • המשתתפים ייכנסו להגרלת ענק שתתקיים בכ"ח ניסן על שני כרטיסי טיסה לרבי והגרלה על קונטרס מידו הק' של הרבי • לכל הפרטים