• המכתב כללי של הרבי יגיע למליוני יהודים

    מתנה לרבי! בערב חג הפסח יחשפו מליוני יהודים למכתבו הכללי של הרבי מלך המשיח ונבואת הגאולה שיפורסם ע"י ארגון התאחדות החסידים בברכתו הק' של הרבי ויצורף לעיתון ידיעות אחרונות  ב-‏26 מקומונים שמכסים כל פינה בארץ, בתפוצה אדירה של 700,000 עותקים וכמליון וחצי קוראים ועיתון מעריב סופ השבוע עם 100,000 עותקים נוספים • לכל הפרטים