• זכרון להולכים: הרב אברהם חנוך גליצנשטיין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב אברהם חנוך גליצשנטיין ע"ה, שנפטר בכ' אדר תשע"ה • היה סופר ועסקן חסידי, ושימש כמזכיר ישיבת תומכי תמימים לוד ותורת אמת בירושלים • תירגם עשרות ספרים מתורת רבותינו נשיאינו, כתב וערך את סדרות הספרים 'ספר התולדות' ו'אוצר סיפורי חב"ד' ועוד עשרות ספרים נוספים שיצאו לאור בהוצאת קה"ת • לתולדות חייו