• זכרון להולכים: השליח הרב אברהם דונין ע"ה

    היום, יום רביעי כ"ב טבת, חל יום היארצייט העשירי של הרב אברהם דונין ע"ה, שנפטר בכ"ב טבת תשע"א • היה חסיד נלהב של הרבי מלך המשיח, ושליח הרבי למושב מיטב שבחבל תענך • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לתולדות חייו