• אדמו"רים ורבנים צפויים להשתתף בהתוועדות בכפר חב"ד

    בוועד כפר חב"ד נשלמו ההכנות להתוועדות המרכזית שתערך ביום ב' אור לי"א ניסן בבית מנחם בכפ"ח. אדמור"ים רבים ורבנים גדולי תורה אישרו את בואם. אורח כבוד הוא הרב יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב שיחשוף מאחורי הקלעים על היחידות הרבנים הראשיים עם הרבי • לכל הפרטים