• 'מבצע פסח' ברוסית ברחבי הארץ

    לקראת חג הפסח ניתן לרכוש במשרדי מרכז עזרת אחים בארץ הקודש, את ההפקה המהודרות לחג הפסח פרוספקטים לפסח של גאולה ברוסית, בעיצוב מרהיב ופורמט חדשני, לצד מידע יהודי והדלקת נרות שבת והחג ברחבי תבל, והתקשרות למלכנו ביום הולדותו י"א בניסן • לכל הפרטים