• מרכז עזרת אחים: מגזין איכותי ליו"ד שבט בשפה הרוסית

    לקראת יו"ד שבט, חיי"ם שנה, ניתן לרכוש במשרדי "מרכז עזרת אחים" ליהודי חבר העמים ברחבי תבל ובארצנו הקדושה, את ההפקה המהודרות, החדורות בקבלת פני משיח בשפה הרוסית, בעיצובים מרהיבים. מגזין איכותי ל'יו"ד' 'יו"ד אלף' שבט, המסביר מהי קבלת המלכות, כתיבה לרבי, ומעלת דור השביעי דור הגאולה על פי המאמר 'באתי לגני' ה'תשי"א, בנוסף ניתן לרכוש עלוני שבע מצוות בני נח, פסק דין בשפה הרוסית, ושלטי בשורת הגאולה ברוסית • להזמנות ופרטים