• 65 שנים לנשיאותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח

    ביום הגדול והקדוש י' שבט, מציינים רבבות חסידי חב"ד את יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ויום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, נשיא הדור השביעי, שתפקידו המשכת השכינה למטה בארץ, כמבואר במאמרי "באתי לגני" במשך השנים. במכתב מפורט קבע הרבי את ההנהגות ביום זה, ליום של חיזוק ההתקשרות • למכתבו של הרבי

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array