• בעפולה התוועדו בהילולת הבבא סאלי

    רבים מתושבי עפולה התכנסו במרכז אתחלתא במוצש"ק לרגל הילולת הבאבא סאלי זי"ע. סביב שולחנות ערוכים מכל טוב נערכה התוועדות בהשתתפות הרב בן ציון גרוסמן אשר הפליא לספר מזיכרונותיו מהבאבא סאלי וקשריו עם הרבי מה"מ ומופתים אותם ראה • לתמונות