• נחשף ה'המשך תערב' של הבבא סאלי משנת תשל"ז

    גילוי דרמטי: נחשף הצילום מספר המאמרים המשך תער"ב של האדמו"ר החמישי לבית חב"ד הרבי הרש"ב נ"ע שקיבל ה'בבא סאלי' מיד לאחר הדפסתו בהוראת הרבי מליובאוויטש. בספר החדש ' האיר פני המזרח' מסופר שכאשר הבבא סאלי קיבל לידיו את הספר 'המשך תערב' מידי הרב משה אדרעי הוא אחזו בשתי ידיו הק' ורקד "תערב תערב" • לדיווח המלא