• ליל תשעה באב בקרית חב"ד בצפת

    שעה קלה לאחר צאת השבת, התאספו אנ"ש חסידי חב"ד בבית הכנסת המרכזי 'היכל לוי יצחק' בקרית חב"ד בצפת, לקריאת מגילה איכה ואמירת קינות, בליל תשעה באב (נדחה), מתוך ציפיה לבנין בית המקדש השלישי בקרוב ממש • לתמונות