• זיכרון להולכים

    לרגל היארצייט של איש המסירות נפש הרב שמואל מנחם קליין ע"ה, נחשפה תמונה נדירה של חסידי ליובאוויטש בשנות הצ' בלנינגרד. עומד ראשון משמאל: ר' אליהו וולוצקי. יושב שני משמאל (ממושקף): ר' מיכאל ליפסקר – לימים שליח הרבי במרוקו. עומד במרכז (זקן שחור) ר' שמואל מנחם קליין.