• שבת אחדות: אנ"ש עמנואל התאחדו בסעודת שבת

    כהוראתו של הרבי מלך המשיח, להתאחד בשבת שלפני חג מתן תורה, התקיימה סעודת שבת לכל קהילת אנ"ש עמנואל • הסעודה התקיימה בסימן "אנשים נשים וטף" ונערכה מיד אחרי תפילת שחרית • לדיווח המלא