• הרב דרוקמן התוועד בכפר חב"ד ב'

    במוצאי כ' כסלו התקיימה התוועדות ומעמד הקהל אנשים נשים וטף בכפר חב"ד ב' עם הרב דוד מאיר דרוקמן רב העיר קרית מוצקין שעורר את הקהל להוסיף בלימוד תורתו של בעל הגאולה ובחיזוק ההתקשרות לרבי ההתוועדות הותירה רושם עז במשתתפים • לדיווח ותמונות