• ראשון לציון: שלוחים חדשים בשכונת הרמב"ם במרכז העיר

    שלוחים נוספים מצטרפים לצבא שלוחי הרבי בראשון לציון בראשות השליח ויו"ר בתי חב"ד בעיר הרב יצחק גרוזמן: הרב מרדכי ורבקה כץ מצטרפים לשלוחי חב"ד הפועלים בשכונת רמב"ם שבמרכז העיר • לדיווח המלא