• "רבי זירא": תושבי עמנואל קמו למודעות על שיחת הרבי

    בוזמת האברכים דקהילת חב"ד בעמנואל, נתלו מודעות המושכים את העין ברחבי המועצה, המבשרות על שיחת הרבי הידועה של "קם רבה ושחט לרב זירא", כאשר בנוסף חילקו בבתי הכנסת ברחבי הישוב חוברות עם השיחה, ובבית הכנסת חב"ד התקיים שיעור בשיחה. האירוע עורר שיח ברחבי הישוב. "א' האברכים למד את השיחה עם ראש המועצה, ולימוד זה גרם אצלו התפעלות רבה" אמר תושב הקהילה • לתמונות