• ישיבות חב"ד מצטרפות למאגר מח עצם של עזר מציון

    בישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב"ד נערך הבוקר מבצע מיוחד ללקיחת דגימות רוק מתלמידי התמימים על מנת לצרפם למאגר מח עצם של ארגון עזר מציון. תלמידי הישיבה עברו בעמדת הדגימה שהקים ארגון עזר מציון בישיבה ונתנו דגימת רוק אשר מועברת למעבדה ומוכנסת למאגר של מאות אלפים ברחבי הארץ • לדיווח המלא