• צפת: מאות תמימים נבחנו במסגרת 'מבצע תורה' בישיבה גדולה

    זה החודש השני שבישיבה הגדולה בצפת מתקיים 'מבצע תורה' בארגון 'התלמידים השלוחים'. במהלך החודש האחרון השקיעו תלמידי התמימים בלימוד ושינון ענייני גאולה ומשיח, תניא ושולחן ערוך אדמוה"ז, מתוך ניצול הזמן בהתמדה ושקידה, לנחת רוחו של הרבי מלך המשיח שליט"א • צלם חב"ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש תיעוד נרחב