• סעודת הודיה בנתניה: כתי"ק נדיר של הצמח צדק חזר לספריה

    למרות שתלמידי הישיבה כבר חוו אירועים דומים, הפעם נרשמה התרגשות שיא בישיבה. הפעם הגיע ראש הישיבה הרב משה אורנשטיין, עם פסק דין כתוב בעצם כתב יד קדשו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, המשתרע על פני ארבעה עמודים, שגם שוליו מתעטרים בהגהותיו בכתב ידו הקדושה • לסיפור המלא