• ממיס את הכפור: מבצע חנוכה 'אור של גאולה' בקוסטנאי

    מסכי פרסום, חנוכיות מרכזיות, שיירת רכבים של אור הגאולה ופרסום הנס, מסיבות ושיעורי לימוד בחג החנוכה בקוסטנאי בארגון השלוחים הרב מנחם מענדל זלמנוב ומשפחתו. חגיגה של אור וחיות, הממסיס הקרח הגשמי והרוחני כאחד • לסיקור מסכם