• התמימים בתורת אמת התאחדו עם כינוס השלוחים העולמי

    בקשר עם "כינוס השלוחים העולמי" נערך מעמד כינוס השלוחים בישיבה קטנה 'תורת אמת' ברוב פאר והדר, אליו התאספו התמימים אחרי סיום מבצע 'השליחות היחידה' בקשר עם דבר מלכות "חיי שרה" שאורגן ע"י 'התלמידים השלוחים', במהלכו התמימים למדו את נושא השליחות היחידה בדור השביעי ופעלו בהפצת המעיינות ברחבי הארץ • לכתבה המלאה ותיעוד