• כינוס השלוחים בישיבת תות"ל 'מאור מנחם' רחובות

    בסמיכות ל"כינוס השלוחים העולמי" ביום שני כ"ט מרחשוון אור לר"ח כסלו, התאספו תלמידי התמימים בישיבת תות,ל מאור מנחם רחובות בראשות הרב חיים אהרון, לכינוס השלוחים בהפקת את"ה והתלמידים השלוחים בנושא "כל יהודי שליח". את האירוע פתח משגיח הישיבה הרב יוסף יצחק לוין בקריאת הפרק של הרבי מה״מ • לדיווח המלא