• החוזים במקדשות: האם המחזה בשבת חזון יכול לשנות את חיי?

    בשיחת הדבר מלכות השבועית מתעכב הרבי על נקודה קטנה במהות שבת חזון – המותירה אחריה הדים רבים במהות הכנת נפשנו לגאולה. מה בין מחזה פוילישע'ר לחסידים האמונים על פנימיות והתבוננות? מהו היחס לחלומות המגיד, אדמו"ר הזקן והרבנית רבקה? מגזין שישי אינפו מגיש את שיעורו השבועי של הרב מנחם מענדל ששון בשיחת הדבר מלכות • להאזנה ולדף מקורות