• דבר מלכות תזריע-מצורע: מהי הדרך להביא את המשיח?

    הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א בדבר מלכות תזריע-מצורע: "וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה ("מלכות שבתפארת") היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש". "ובפרט בתורתו (מאמרים ולקוטי שיחות) של נשיא דורנו" מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את השיחה המלאה, וציטוט מהשיחה – מעוצב ומוכן לפרסום והפצהלהורדה