• "אחד עשר בטהרתו" • מבצע דבר מלכות לרגל י'-י"א שבט

    לרגל י'-י"א שבט מקבלים עלינו את מלכות הרבי מלך המשיח מחדש, ומוסיפים בלימוד הדבר מלכות, ומיד זוכים לתורה חדשה • מטה לימוד הדבר מלכות יצא במבצע: בין הלומדים את דבר מלכות בשלח, ודבר מלכות בא-בשלח – ע"ד מעלת נשי ובנות ישראל – תתקיים בעז"ה הגרלה • לכל הפרטים