• לקראת יו"ד שבט: קובץ 'יעמוד מלך' אודות התגלות משיח בדורנו

    לקראת ימי קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח ביו"ד-י"א שבט, מצורף לתועלת הגולשים קובץ 'יעמוד מלך', מאת הרב שלום דובער וולף • הקובץ מכיל מחשבות אודות משמעות התגלות משיח בדורנו, והדרך להסברתה לעולם • לקריאה והורדה