• יום אחרון לרישום למבצע: השליחות היחידה – קבלת פני משיח

    בשיחת שבת פרשת חיי שרה, פתיחת כינוס השלוחים העולמי תשנ”ב, הודיע הרבי מלך המשיח כי נסתיימה עבודת השליחות, והשליחות היחידה שנותרה – לשלוחים, ולכל אחד מישראל – היא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש • מטה לימוד הדבר מלכות יצא במבצע ללימוד דבר מלכות חיי שרה להבאת ההתגלות בפועל ממש • הגרלה מיוחדת בין המשתתפים לכל הפרטים