• מה 'הסתדר' לך לפני ג' תמוז; ומה 'קרה' לך אחרי ג' תמוז?

    כדרכו בכל השנים, ר' ראובן סלד מפשט'לאך ומסברות שמקורן בשכל העצמי. מאז החל מבצע משיח, וביתר שאת, לאחר שהרבי עודד את שירת "יחי אדוננו" • "מה אומר לכם, כשאני שומע לפעמים איך מכריזים "יחי אדוננו", ר"ל, אפשר לחשוב שאתה נמצא באיזו מאורה או במחתרת ברוסיה… מחליקים ככה מהפה לפני ש… אם זה "יחי אדוננו" – אז זה "יחי אדוננו"! • לכתבה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array