• ט"ו אייר תנש"א: חלוקת הדבר מלכות ועידוד יחי אדוננו • יומן

    והימים האלה נזכרים ונעשים: בט"ו אייר תנש"א, הרבי מלך המשיח שליט"א חילק קונטרס "דבר מלכות" בעניני גאולה ומשיח לכאו"א, ועודד בחוזק רב את שירת 'יחי אדוננו' (לראשונה עידוד מצולם) • 'מטה לימוד הדבר מלכות' מגיש יומן מפורט ומרתק לקריאה והדפסה • לכל הפרטים