• דבר מלכות בלק: לחיות עם הזמן דימות המשיח

    בדבר מלכות בלק ה'תנש"א (30 שנה!), מבאר הרבי מלך המשיח את מהות התקופה בה עומדים אנו בתהליך הגאולה, ואת תפקידנו לעת הזאת "לחיות עם הזמן דימות המשיח", לחיות מתוך "ידיעה והכרה והרגשה שהנה זה בא", אשר את זה פועלים אנו בעצמנו ע"י לימוד והתבוננות בעניני גאולה ומשיח, ובפרט בשיחות המבארות ענינים אלו נתאחד כולנו, אנשים נשים וטף, בלימוד דבר מלכות בלק נגרום נחת רוח לרבי מלך המשיח שליט"א ונפעל את התגלותו השלימה מיד! • הגרלה בין המשתתפים • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array