• "להביא לימות המשיח": קמפיין ללימוד שיחת הדבר מלכות

    בדבר מלכות שמות מבאר הרבי מלך המשיח את מהות הירידה בגלות – שאינה אלא חלק מהעליה של "גאולת ישראל", ובכוחו של הנשיא לקשר את חייו הגשמיים של כל יהודי עם ימות המשיח • כולנו, מוסיפים ומתחילים בתנופה חדשה את לימוד הדבר מלכות בספר שמות – "ספר הגאולה", ותיכף ומיד זוכים לשמוע דבר מלכות – "תורה חדשה" • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array