• מזל טוב! הת' הזוכה בגורל ב'יום שכולו משיח'

    הזוכה בגורל בדולר שנתקבל מידו הקדושה של כ"ק אד"ש מלך המשיח, הוא התמים מרדכי עבאדי – ישיבת תות"ל בית שמש. בהגרלה השתתפו מאות תמימים אשר לקחו חלק פעיל בתוכנית 'יום שכולו משיח' לרגל כ"ח ניסן, תלמידי התמימים למדו בחברותא ובשיעורים תורתו של אד"ש מלך המשיח בגאולה ומשיח והתוועדויות המעוררת כיאה ליום זה, בטח ובטח יפעלו הדברים את פעולתם, ונזכה תיכף ומיד להתגלות מלכנו משיחנו – נאו ממש.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array