• הנהגה נסית: חיות מחודשת בלימוד הדבר מלכות

    לרגל דבר מלכות ויקרא, שיחה הפותחת את שיחות הדבר מלכות (ויקרא תנש"א – ויקהל תשנ"ב) שקיבלנו מהרבי מלך המשיח – כולנו, אנשים נשים וטף, מתאחדים ומוסיפים בלימוד הדבר מלכות מתוך חיות מחודשת – עד להתגלות השלימה מיד ממש וקבלת תורה חדשה – דבר מלכות תש"פ • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הדבר מלכות לצד שיעורים וביאורים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array