• משיח בפרשה: הגעת ליעד, המשך בנסיעה…

    השיעור השבועי של "משיח בפרשה" ממשיך לגלות רובדים נסתרים בפרשת השבוע, והפעם: הקץ שגילה אדמו"ר הזקן בפסוקי פרשתנו, ומשם אל הקיצים הרבים עליהם דיברו ענקי הדורות, שרובם ככולם כבר חלף ועבר. כיצד זה ייתכן? מה הייתה כוונתם? וגם, כיצד זה מסתדר עם קביעת הגמרא ש"תיפח עצמן של מחשבי קיצים? • לשיעור השבועי