• למה להפסיק את קולו של הקב"ה? • משיח בפרשה

    על הקשר המיוחד בין פרשת נשא לחג השבועות כבר האריכו גדולי הדורות בספריהם, החל מהראשונים וכלה בהאחרונים. שלכל אחד, אופן ודרך מיוחדת ללמוד מוסר השכל והוראה חשובה, הן על דרך המוסר והן על דרך החסידות, מקביעות זו • הדרשה נכתבה ע"י הרב ניסים לגזיאל, המותאמת לכל המעונין לומר דרשה בקשר עם פרשת השבוע והגאולה • לקריאה והורדה