• בין הסדרים בבית שמש: שיעור גאולה ומשיח המרכזי

    מידי שבוע מתקיים שיעור גאולה ומשיח בישיבה קטנה תות"ל בית שמש בארגון 'התלמידים השלוחים' בישיבה • השבוע מסר את השיעור הרה"ת אוריה סילברמן – משפיע ומשיב בישי"ק תורת אמת, שריתק את התמימים בנושא: מצוות חג הפורים בגאולה השלימה • לגלריית תמונות