• קופת בחורים: הקמפיין הצליח – התמימים אומרים תודה

    ארגון קופת בחורים ב 770 המסבסד מידי שנה בגדים וכל מה שנצרך עבור התמימים שיחי׳, מודה לכלל חסידי חב״ד בארץ ובעולם שלקחו על עצמם שותפות ותרמו מהונם עבור הקמפיין שעבר בהצלחה רבה! תודתנו נתונה לתומכי הקופה הנגיד החסידי הר״ר שולם בער שיחי׳ דרייזין שליט״א והר״ר יצחק שיחי׳ רייטפאורט.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array