• למי נותן הרבי מתנות לאביונים?

    מידי שנה בחג הפורים מקבל ראש ישיבת תו"ת המרכזית ב-770 מהרבי שליט"א מלך המשיח צ'ק עבור מתנות לאביונים ע"ס 153 דולר • את הצ'ק רושם הרבי עבור 'קופת בחורים' • תרום עכשיו עבור קופת בחורים-770 – מתנות לאביונים? תן כמו שהרבי נותן!