1. מזל טוב שיהיה כל הברכות!!!

   חיים
  2. מזל טוב!!!!!!

   משה
  3. מזל טוב לזוג הצעיר

   שמחתכם היא שמחת כולנו!

   השבח לא-ל

   בית חב"ד נולד!

   שאלתיאל
  4. איזו בשורה!
   מזל טוב
   בית של הרבי שליט"א מלך המשיח בעגלא דידן

   יהודלה גוט שאבעס
  5. דובי מזל טוב חסיד, אין עליך בעולם. שיהיה בניין עדי עד על יסוד התורה והמצוות

   רון סן פדרו
  6. מזל טוב חסיד, בית חב"ד,שיהיה הצלחה בשליחות.

   צופציק צפת
  7. מזל טוב

   איציק מנעולן
  8. פיייייייייה מזל טוב צדיק,שיהיה בניין עדי עד כל יסוד התורה והמצוות וכמובן והכי חשוב נחת לרבי מלך המשיח

   יענקי אבא...
  9. מזל טוב אחי היקר.

   ברוכי מצפת
  10. מזל טוב בראדר, הצלחה בכל העניינים,שליחות,נחת לרבי מלך המשיח שליט"א,

   משה שכונה
  11. מזל טוב מזל טוב בערקע החסיד,שיהיה בניין עדי עד על יסוד התורה והמצוות,וכמובן שהכי חשוב זה לצאת לשליחות.

   ישראל אזדאבא
  12. מזל טוב חבר שהוא אח יקר.

   צפריר ולנר
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו