1. מנדי מזל טוב!
   שתקים בית חסידי לנח"ר כ"ק אדמו"ר מה"מ

   הת' מ"מ שגיב
  2. מזל טוב מנדי החסיד!!

   קבוצה ע"ט
  3. מנדי השליח החסיד מזל טוב!
   יה""ר שתקים בית חסידי מסור נאמן וקשור בלו"נ לרבי שליט"א מלך המשיח שתשמשיך להיות שליח חסיד של הרבי שליט"א ותזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל מתוך אושר ועושר בריאות איתנה וחיים נצחיים!
   מאחלים ש"ב, קפ"ו, ישי"ק חח"ל צפת.
   יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

   קבוצה פ"ו ישי"ק חח"ל צפת
  4. מזל טוב מנדי החסיד

   חסיד יקרר
  5. מזל טוב
   בניין עדי עד על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים במאור של התורה *זו היא תורת החסידות*

   שי
  6. מזל טוב חסיד!
   שתזכה להקים בית נאמן נאמן בישראל.
   יחי המלך המשיח

   יהודה
  7. מזל טוב מנדי!
   בניין עדי עד ושמחה עד בלי די!

   משתמש אנונימי (לא מזוהה)
  8. מזל טוב, אוהבים אותך מנדי.

   משתמש אנונימי (לא מזוהה)
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו