1. מזל טוב!!! מזל טוב!!! שיזכה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו ושיגרום נחת רוח להוריו וביעקר לרבי מלך המשיח שליט"א

   חסוי
  2. מזל טוב לעדין הקטן!
   שיזכה לגרום נח"ר לקב"ה לרבע ולהוריו שיחי'!

   לוי
  3. מזל טוב מזל טוב!!

   שמו בישראל של הרך הנולד - עדין.
  4. שתזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו!
   שיזכה לגרום נח"ר לרבע מה"מ

   מזל טוב מזל טוב!!
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו