1. ב"ה מזל טוב מזל טוב למשפחות דאשיף רוזנפלד. נחת חסידי אמיתי מעצמכם ומכולם בטוב הנראה והנגלה עכשיו מי"ד ממ"ש!

   טל רבקה גרשוני
  2. למענדי!
   מזל טוב מזל טוב!!!
   שתזכו לגדלו לתצורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך שמחה!
   שתרוו ממנו רוב נחת אמיתי חסידי מתוך בריאות אושר ועושר!

   יוסי
  3. מזל טוב מזל טוב !!!
   שיגדל חסיד ירא שמים ולמדן בגאולה השלמה עם הרעבע בראשינו תכף ומיד ממש

   שמוליק
  4. דבורה לאה יקרה! מזל טוב מזל טוב!
   שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!
   שיגדל להיות חסיד ירא שמיים ולמדן לנחת רוח הרב מה"מ שליט"א!

   מושקא
  5. הרבה הרבה מזל טוב. שיגדל להיות חסיד יר"ש ולמדן מקושר בלו"נ לרבי שליט"א מלך המשיח!

   שלוחים דישי"ק בית שמש
  6. דבורה לאה מזל טוב !!!
   שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך שמחה

   מבחנה
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • כ"ג אב
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ח אב
  חתונות
  בית רבקה - כפר חב"ד ב'