• השליח שחיכה לחזור מלונדון… • סיפור חיים מרתק

    שנה חלפה מאז נעקרה מקהילת ליובאוויטש – בלונדון, ובעולם כולו – דמותו של השליח והמשפיע, החסיד הרב לוי פריז ע"ה • יראת שמים בתכלית, מבצעים ללא הפסקה מתוך עקשנות דקדושה ותוך שימוש בדרכים מקוריות, וחינוך התמימים ואנ"ש להתקשרות לרבי מלך המשיח שליט"א • שניאור זלמן נוימן מגיש הצצה לסיפור חייו המרתק של הרב פריז • לקריאה