• ואהבת לבנך – הרב משה נפרסטק בראיון מרתק

    איך ניתן לשלב בין חוקים וגבולות – לאהבה ללא תנאים וגבולות? האם 'דוגמא אישית', איננה הצגה בפני הילד ואיך ניתן לחנך ילד, כך שגם כי יזקין לא יסור ממנה? • שיחת חג התוועדותית עם הרב משה נפרסטק, משפיע בישיבת תות"ל המרכזית בכפר חב"ד שמתמודד עם שאלות נוקבות וקובע בלי להתנצל: החינוך שלנו יותר טוב! • לקריאה