• חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז; סיפור המאסר והגאולה

    חסידי חב"ד מציינים ביומיים אלו (שלישי ורביעי) תשעים ושלש שנים לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, בו יצא לחירות כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ממאסרו ברוסיה הסובייטית, "בעוון" הפצת היהדות. על פי הוראותיו של כ"ק אדמו"ר מה"מ, התוועדויות נערכו בכל ריכוזי חב"ד, שינוצלו להתעוררות בדרכו של בעל השמחה • לסיפור המאסר והגאולה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array